Kui tehase toodang langeb, siis pole ilmselt mõtet minna lattu ja anda laomehele kere peale. Toodangut seeläbi juurde ei tule. Mõistlik oleks läbi uurida kogu tootmisprotsess toote väljamõtlemisest kuni selle valmimiseni. Kuskil peaks olema mingi üksus, mis ei tööta enam piisavalt efektiivselt; kuskil tekkis pudelikael, rike, mis takistab tootmist.

Lähtudes inimorganismi töötamise põhimõttest (käsuahelast) võiks välja tuua kaks tasandit: nähtav ja mittenähtav.

Nähtavaks on meie füüsiline keha ja eelkõige lihased-luud. Igal lihasel on algus ja lõpp ning temaga koostööd ja talle vastutööd tegevad lihased (agonistid ja antagonistid). Lihastele annab käsklusi meie aju läbi kesknärvisüsteemi. Tundes perfektselt lihaseid ja innervatsiooni on suur tõenäosus probleem leida ja kõrvaldada. Ometi on palju probleeme jäänud lahenduseta.

Alles käesoleva sajandi alguses kirjeldas aga inglane Thomas Myers, et lihased ei olegi üksinda seisvad moodustised, mis saavad käsklusi kaugest ajust, vaid moodustavad anatoomilisi lihasliine. Üle kogu keha ulatuvatest liinidest sõltuvad meie liikumine ja kehaasend. Probleem või valuaaisting mingis liini osas võib olla (ja tavaliselt ka on) tingitud hoopis probleemist lihasliini teises kohas. T.Myers põhjendas teaduslikult ning tegi „puust ja punaseks“, kuidas meie keha lihasliinid töötavad ja kuidas neist sõltume. Kirsiks tordile oli tema avastus, et lihasliinid „on kahtlaselt sarnased“ ida-meditsiinis kasutusel olevate energialiinidega. Viimane tõdemus on murdnud nii mõnegi „materjalisti“ andes ruumi palju avaramale inimesekäsitlusele.

Seega erinevate lihas-liiges-probleemide mõjutamiseks tuleb tunda vastavaid lihasliine ja lihaste omavahelist koostööd. Ei piisa valusa koha massaazist ja määrimisest, vaid tuleb aru saada, milline hälve on antud koha valu tegelikuks põhjustajaks. Oma kogemusest võin öelda, et lõviosa keha keskosa ja alaselja probleemidest on tingitud erinevatest probleemidest jalgades ning pea kõik ülaselja ja õlaprobleemid on seotud õla eesosast ja rinnaosast tulevate tasakaalutustega.

Mittenähtavaks on keha energiakanalid e. –meridiaanid. Kehal on 12 põhimeridiaani, mis vastavad 12-le organile. Igal elundil-energiakanalil on kindel füsioloogiline ja psühholoogiline funktsioon/iseloom. Oma elundeid juhime läbi oma elustiili ja tahtmiste. Konkreetne tahtmine-mõte loob konkreetse energeetilise tasakaalutuse. See on nagu lükatakse korraks pendel tasakaalu asendist välja. Seeläbi käivituvad meie füüsilise keha protsessid – stimuleeritakse hingamist, vereringet, vedelike, hormoonide jne. liikumist – , et saaksime lihaste abil oma keha panna täitma soovitud ülesandeid.

Kui aga peale ülesande sooritamist ei liigu pendel (keha energeetika) tagasi tasakaaluasendisse, siis on see keha jaoks probleem – keha ei saa taastuda tehtud tööst ning pole valmis uuteks sooritusteks. Samuti on probleemiks, kui pendli hoog on äärmustesse viidud. Tagajärjeks on vastavate elundite pidev ülepinge, mis võib viia antud elundi kurnatuseni. Viimane tähendab keha jaoks haiguse saabumist.

Seega erinevate haiguste raviks tuleb teada, milliste elundite tasakaalutused milliseid haiguseid põhjustada võivad ja vastupidi. Oluline on ka aru saada, kuidas elundid omavahel koostööd teevad, toetavad ja kontrollivad. Viimane teadmine koos ki-shiatsu teraapiaga aitab leida ahelas selle nõrga, kellest tegelikult kogu tasakaalutus alguse sai.